skip to Main Content

Personskadeadvokaten A/S

Komplett Driftsavtale

Personskadeadvokaten A/S har valgt SysKon sin totale IT-løsning. SysKon opptrer som firmaet IT-avdeling og håndtere alt med IT, fra investeringer og fakturagodkjennelse til driftsløsninger.

SysKon leverer sentralisert e-postløsning og driftsservere med alle programmer og fildata lett og raskt tilgjengelig over internett, like trygt som nettbanken og alt pakket inn i en trygg og daglig kontrollert backup.

Vi takker for tillitten og ser fram til videre samarbeid.

www.skadeadvokaten.no

Personskadeadvokaten AS spesialiserer seg innen trafikkskadesaker og yrkesskadesaker mot forsikringsselskapene. Foruten saker med utspring i trafikkulykker, arbeidsulykker og yrkessykdommer, bistår vi i forhold til forsikringssaker etter andre typer ulykker. Vi arbeider i tillegg med trygderett, som svært ofte utgjør en del av erstatningssaken.

Personskadeadvokaten AS arbeider med erstatningssaker fra hele landet. Firmaet har hovedkontor på Høvik og møtekontor i Oslo, Førde og Bergen.

Back To Top