skip to Main Content

Forenede advokater

Komplett Driftsavtale

Forenede advokater har valgt SysKon sin totale IT-løsning. SysKon opptrer som firmaet IT-avdeling og håndtere alt med IT, fra investeringer og fakturagodkjennelse til driftsløsninger.

SysKon leverer sentralisert e-postløsning og driftsservere med alle programmer og fildata lett og raskt tilgjengelig over internett, like trygt som nettbanken og alt pakket inn i en trygg og daglig kontrollert backup.

Vi takker for tillitten og ser fram til videre samarbeid.

http://www.forenedeadvokater.no/

Forenede advokater er en sammenslutning av advokater på Østlandet hvor hver enkelt advokat har sine rettsområder de arbeider mest med og har spesialisert seg innenfor. Dette gjør at vi sammen kan tilby god kompetanse innenfor en rekke rettsområder.

Våre advokater påtar seg både sivilrettslige og strafferettslige oppdrag. Alle har lang prosedyreerfaring fra domstolene og er godt vant med ulike former for konflikthåndtering og konfliktløsning. Våre klienter skal oppleve trygghet og få god veiledning, med profesjonell oppfølging.

Back To Top